شیوه نامه پرونده علمی - اطلاعاتی دانشنامه قرآن شناسی (2)
31 بازدید
محل ارائه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشکده دانشنامه
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قابل ذکر است که این جزوه بیشتر برای پرونده علمی- اطلاعاتی نرم افزاری کاربرد دارد