شفیعاء، اعمی شیرازی (اثر)
47 بازدید
ناشر: دفتر فرهنگ معلولین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
شفیعا معروف به اثر از شعاعران به نام ایران است ولی ب وجود نابینایی دست به سوی کسی دراز نکرده با مطانت طبع زندگی گذراند و اثر ارزشمندی برای همه شد.