ابوالعیناء روشندل، ادیب مردم دوست
28 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
وی ایرانی الاصل بود که در بصره زندگی می کرد روزی ز استادش سوالی پرسید استادش بعد از جواب به او گفت ابوالعینا این هم به دلیل کم بینایی چششم بود و همین نام رایش ماند.