خائف روشندل افتخار فارس
52 بازدید
ناشر: دفتر فرهنگ معلولین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
میرزا اسماعیل خائف شیرازی (متولد ۱۲۷۸ق) در طلیعه بیداری ایرانیان یعنی عهد ناصر شاهی چشم به جهان گشود. عصری که تمامی کشور را بی سوادی، وطن فروشی، استبداد، جهل و سیطره استعمار فراگرفته بود. ولی با ظهور چند تن علمای بزرگ و مبارز چون سید جمال الدین اسدآبادی و نصیحت های بیدارگرایانه او، همگان را متوجه مضار استعمار و استبداد کرد و مردم اعم از بازاری و روحانی را از خواب غفلت بیدار نمود. میرزا اسماعیل متخلص به خائف در بحران های این دوره جذب حوزه علمیه شد و به رغم نمابینایی، ادبیات، فقه و حکمت را به خوبی آموخت. سپس با قلم، شعر و تدریس های خود توانست منشأ آثار باشد و افرادی را با تعالیم دینی آشنا سازد. پشتکار، ممارست و مجاهدات و تلاش ها او را زبانزد خاص و عام کرده بود. همین نکته قابل عبرت آموزی برای روشندلان این دوره است تا با درس گرفتن از روش کسانی چون خائف و تلاش‏های آنان برای نیل به مراتب بالای علم و معرفت، راه صحیح را انتخاب نمایند
آدرس اینترنتی