غیاثا شیرازی شاعری از روشندلان
43 بازدید
ناشر: دفتر فرهنگ معلولین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
غیاث‏الدین شیرازی توسط پدری عارف و سلیم ‏‏النفس تربیت شد و پس از رها کردن شغل بازاری شیرینی پزی یا حلواپزی (چون به غیات‏الدین حلوایی مشهور است)، به علم و عرفان و ادبیات روی آورد. چون اصفهان در دوره صفویه، پایگاه عالمان و فرهیختگان بود، از شیراز به آنجا کوچ کرد. در این شهر غریب مجبور بود به رغم نابینایی کارهای روزانه خود را مستقل و بدون مساعدت دیگران انجام دهد. وی برای کار شخصی به پشت بام رفت و از آنجا به پایین سقوط کرد و زندگی خود را بر راه دانش و استقلال گذاشت. ایشان که از شعراء و عرفای قرن یازدهم قمری است، هم عصر با ملهمی، نظام دستغیب، نصرآبادی، و شاه حسین بهاری سیستانی صاحب کتاب های خیرالبیان و احیا الملوک است. بعضی او را شاگرد میرزا نظام دستغیب دانسته اند. از زندگی او اندکی گزارش شده و اطلاعات قلیلی به ما رسیده است ولی همین قدر هم برای روشن‏دلان مغتنم و قابل تجربه آموزی است
آدرس اینترنتی