فعالیتهای مجلس شورای اسلامی در عرصه معلولین
28 بازدید
ناشر: دفتر فرهنگ معلولین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تقنین و قوانین معلولین زمینه‏ساز رشد و ترقی جامعه معلولین است. به رغم تلاش‏های مجلس شورای اسلامی و بعداً مجلس شورای اسلامی برای تکمیل قوانین معلولین و پرکردن خلأهای قانونی در ایران، هنوز مشکلات فراوانی در عرصۀ قوانین است. مشکلات معلولین در زمینه‌های اشتغال، ازدواج، رفاه عمومی و ده‏ها معضل دیگر مرهون فقدان قوانین جامع و رهگشا است. دفتر فرهنگ معلولین، به منظور کارشناسی مسائل و مشکلات حقوقی جامعه معلولین درصدد برآمد، نخست فعالیتهای پیشین را شناسایی و ارزیابی کند. سپس به عرضه راه کارهای حقوقی اقدام نماید. از اینرو این دفتر فعالیتهای مجلس شورای اسلامی را به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذاری در ایران معرفی می‌نماید. بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را روشندلان، ناشنوایان و معلولین ذهنی و جسمی تشکیل می‌دهند و عدالت اقتضا می‌کند برای این قشر بزرگ جامعه کاری بیشتر شود.