وصال شیرازی، شاعر نابینا اهلبیت(ع)
33 بازدید
ناشر: دفتر فرهنگ معلولین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به دلیل فعال بودن جریان اطلاع‌رسانی در کشورهای پیشرفته، شخصیت‌های معلول به روش علمی معرفی می‌شوند. زندگی‌نامه و آثار آنان در دائرةالمعارف‌ها و دیگر منابع مرجع آمده است. اما نخبگان معلول در جهان اسلام به دلیل فقدان نهاد جامع اطلاع‌رسانی همواره ناشناخته باقی مانده‌اند. به دلیل مسیحی بودن کشورهای پیشرفته، ثمره اطلاع‌رسانی‌ها و معرفی نخبگان توسط آنها اینگونه است که اکثر مردم جهان تصور می‌کنند، نخبگان فقط همین افراد مسیحی هستند. دفتر فرهنگ معلولین بر خود فرض می‌داند شخصیت‌های اصیل و نخبه مسلمان معلول، به ویژه شیعه را به جهانیان معرفی نماید. به همین دلیل این جلد به یکی از این چهره‌ها یعنی مرحوم وصال شیرازی می‌پردازد …