داود انطاکی، طبیب نابینا معروف به بصیر
44 بازدید
ناشر: دفتر فرهنگ معلولین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
معرفی دکتر انطاکی به عنوان یکی از چهره های موفق نابینا که این نقص عضو مانع تلاش خسنگی ناپذیری ایشان نشده و او با تلاش یکی از بهترین پزشک زمانش شده بود. علاوه بر این در علوم دیگر نیز تبحری عالی داشت و داوئم محل رجوع اندیشه مندان برای کسب علوم از محضر بود.