صحبت لاری
29 بازدید
ناشر: دفتر فرهنگ معلولین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شرح حوادث پر تلاطم زندگانی مرجع عظمای جهان تشیع آیت الله سید عبدالهادی شیرازی (درگذشت ۱۳۸۲ق) گویای این است که معلولیت مانع پیشرفت و دستیابی به اهداف متعالی نیست. مرجعیت مشاغل فراوان دارد و باید پاسخگوی سؤالات اقشار مختلف مردم بود، ایشان با اینکه از نابینایی رنج می برد وظایف مرجعیتی خود را کنار نگذاشت و این بیماری به تدریس و زعامت ایشان لطمه ای وارد نکرد. بلکه مانند گذشته به تدریس و حل مشکلات مردم مشغول بود. این دفتر در دو بخش فارسی و عربی زندگی ایشان را گزارش و تبیین می کند و هدف الگوگیری جوانان از زندگی این الگوهای جامعه است