سید عبدالهادی شیرازی
36 بازدید
ناشر: دفتر فرهنگ معلولین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زندگی نامه ای مختصر از آیت الله عبدالهادی شیرازی که در اواخر عمر نابینا شد ولی به وظیفه خود همچنان ادامه می دادند