رجزهای قهرمانان عاشورا
28 بازدید
ناشر: جام جوان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب کلیه کسانی که در میدان جنگ در روز عاشورا رجز خواند، تعداد دفعاتی که به میدان رفتن، و رجزهایی که خوانده اند را با ترجمه، و آیات و روایات پیرامون آن رجزهای آورده شد.