شاه آبادی، آیت الله
46 بازدید
محل نشر: حضور - شماره 54 پاییز84
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
استاد عرفان عملی امام خمینی همان استادی که به امام خمینی گفته بود قیام می کنید مشکل ایجاد می شود حضرت امیر المؤمنین علیه السلام حلش می کند به ایران برمی گردی و پیروز می شود. بین ایران اسلامی با عراق جنگ می شود و یکی از نزدیکانم در این جنگ شهید می شود. فرزندش آیت الله مهدی شاه آبادی در جنگ ایران عراق شهید شدند.