ترورهای اوائل پیروزی انقلاب سلامی
33 بازدید
محل نشر: کتب دفاع مشروع، (همایش فقه و ترور) چاپ موسسه تنظیم و نشتر امام 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قبل از پیروزی امریکا گزینه کودتا را بر روی میز داشت بعد ز پیروزی دست به ترور زد تا فضا را آماده کند برای همین منظور چندین بار دست به اقدامتی در حد کودتا زدند اما موفق نشدند چون ان تنصرالله ینصرکم