مبارزت حوزه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
35 بازدید
محل نشر: مبلغان شماره 174 بهمن و اسفند 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حوزه علمیه شیعه در طول تاریخ پرچم دار مبارزه با ظلم و فساد بود، حوزه علمه قوم از زمان تأسیس ندیشه مبارزه با ظلم را داشت