ژئوپولوتیک جنگ در روز عاشورا
31 بازدید
محل نشر: پاسدار اسلام، شماره 360، آذر 1390، محرم 1433
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ترسیمی از میدان جنگ و چگونگی جنگیدن در روز عاشورا